JOM Plast?

Varför JOM Plast?

AB Jan O. Mattsson har varit en betydande aktör på den svenska plastmarknaden sedan slutet av 60-talet.

Under lång tid har företaget haft en hög igenkännandegrad men tiderna förändras och med generationsbyten som påverkar igenkännandegraden och innebörden av namnet "AB Jan O. Mattsson" så kändes namnet otydligt för de som inte är insatta i branschen.

Vi vill bli mer tydliga för alla med vilka vi är och vad vi tillhör för bransch, dvs. ett företag som distribuerar- och bearbetar plast.

Internt har vi alltid sagt "JOM" när vi pratat om AB Jan O. Mattsson, så när vi nu vill marknadsföra oss och våra tjänster mer tydligt så föll namnvalet på "JOM Plast".

I och med den nya hemsidan www.jomplast.se och ändrade mailadresser så tar vi första steget i den nya kostymen. 

Ett litet förtydligande; rent juridiskt är vi fortfarande AB Jan O. Mattsson men som marknadsför sig med namnet JOM Plast. 

Image