Plaststång | Bult

Plaststång | Bult

Rundstänger produceras antingen som extruderade (XT) eller gjutna (G).

Tunnare dimensioner av rundstång är oftast extruderade, grövre dimensioner är oftast gjutna.
En gjuten stång har i regel mindre spänningar, utfallet av detta ger ett mer formstabilt och mindre sprickbenäget material.
Ett gjutet material är att föredra vid bearbetning som t.ex. fräsarbete. 

Rundstång benämns ofta som "bult" - oavsett dimension. 
(En bult är en ogängad cylindrisk kropp med eller utan skalle. Källa: Wikipedia)

Image