Plaststång | Bult

PET - Polyetylentereftalater

PET - Polyetylentereftalater är termoplastisk, bearbetbar, mättad polyestrar tillverkade av tereftalsyra och etylenglykol.
PET plast har en hög grad av kristallinitet och används som glidmaterial med hög mekanisk hållfasthet och god dimensionstabilitet.

PET är styv, dimensionellt stabil och förblir slagtålig även vid låga temperaturer.
Materialet är dimensionellt stabilt upp till smältpunkten +255°C.

PET är känslig för hydrolys, formkrypning, och blir elektrostatiskt laddad, vilket gör att den lätt ansamlar smuts och damm. 
E-modulen för PET kan vara så hög som 14 GPa och draghållfastheten uppåt 190 MPa, vilket gör PET till ett hållfast konstruktionsmaterial.

PET används ofta i maskinkonstruktioner som kedjehjul, rullar eller kullagerhöljen.

PET kallas även för "PET-P" eller "PETP".

Jomplast footer image